Support för q-basic

Kösystemet kan skicka olika typer av notifikationer till personal och kunder. Det kan till exempel handla om ett SMS till kunden när dennes tur närmar sig eller en pushnotis till personalen när en kö går från 0 till 1. Manualen för hur du ställer in detta hittar du här:

Manual för inställningar av notifikationer från kösystemet

Till toppen