Om du inte hör något ljud på din Smart-TV kan man först kontrollera ljudnivån genom att höja volymen på fjärrkontrollen (röd markering). Eller trycka på mute knappen (grön markering) för att se till att din Smart-TV inte är mutad (tyst).