q-channels rating uppnås av ca 5 % av Sveriges alla aktiebolag enligt Valuation Företagsvärderingar i Sverige AB.

— Resultaten visar att små- och medelstora företag mår bra i Sverige. Ökningen av det samlade värdet under 2017 kan ses som ett mått på framtida utvecklingsmöjligheter, säger Tomas Hjelström, chefsanalytiker vid Valuation Företagsvärderingar i Sverige AB.