Skapa ordning i kaos

​Vår nya tjänst q-crowd skapar kö i situationer där många människor samtidigt konkurrerar om en resurs som exponeras på internet vid en bestämd tidpunkt. Det kan vara i samband med att ett event släpps, vid anmälan till tävlingar, vid produktsläpp, vid säljstarter etc.

Exempel på kunder som använder q-crowd är företag som släpper anmälan till nyproduktioner av bostäder vid en given tidpunkt och där det är viktigt att det blir en korrekt köordning i den turordning som anmälan sker. Andra exempel är event som har ett begränsat antal biljetter som många är intresserade av men där själva könummerordningen är oväsentlig. Kapaciteten är mycket hög och anpassas helt efter behoven och vad som krävs vid varje enskilt tillfälle.