Testa följande:

  • Kontrollera att datorn är på
  • Kontrollera kablage
  • Starta om datorn

Om inget av ovanstående fungerar är du välkommen att kontakta vår support.