Testa följande:

  • Starta om datorn
  • Byt batteri i fjärrkontrollen (CR2032)

Om inget av ovanstående fungerar är du välkommen att kontakta vår support.