“Guidad åtkomst” kallas det läge där man bara kan nå köappen, så att obehöriga inte ska kunna använda enheten till annat eller ställa om något i den. Så här går du ur och i ”Guidad åtkomst”.

 

Använd en smal sticka, tex ett gem, och tryck tre gånger i snabb följd i hålet som finns under iPaddisplay i mitten av vita ramen. Skriv in pinkoden och välj ’Avsluta’ i övre vänster hörna. Inforuta med ’Guidad åtkomst avslutat’ kommer fram mitt på displayen.