Tänk på att skärmen kan vara svart om kösystemet är inställt på att ha bestämda öppettider. I annat fall, så här åtgärdar du problemet.

  • Använd en smal sticka, tex ett gem, och tryck i hålet som finns under iPaddisplay i mitten av vita ramen. Startar iPad om kommer den be om pinkod, skriv in er pinkod.
  • På baksidan av iPadhållaren finns det ett runt hål i övre vänstra hörna. Hålet har en förhöjd urskärning där det går att använda en smal sticka / gem för att komma åt iPads powerknapp på ovansidan. Håll ner powerknappen ett par sekunder för att starta iPad.
  • Kontrollera att kömöbelns strömkabel är ansluten till ett fungerande uttag.