• På baksidan av din iPad finns ett hål på högra översidan. Du kommer åt strömknappen via hålet och kan trycka ned den med hjälp av en penna eller ett gem.
  • Tänk på att strömknappen sitter på översidan.
  • Håll in knappen i någon sekund så att din iPad stängs av.
  • Håll sedan in knappen igen tills du ser Apple symbolen. Då startas din iPad på nytt.