Gå igenom följande steg

 • Uppdatera till senaste version av iOS
 • Nollställ nätverk
 • Under wifi så kan du aktivera ”fråga om anslutning”
 • Logga in på rätt nätverk, det nätverk som kösystemet ska vara anslutet till
 • Om kösystemet ska vara kopplat till q-channels nätverk:
  • Välj SSID: q-channel
  • Lösenord: korybut$a
 • Öppna Safari och testa att du kommer ut på internet
 • Öppna den app som du ska använda på din iPad tex. q-ticket eller q-manager.

Om felet fortsatt kvarstår kontakta support@q-channel.se