Testa något av följande:

  • Starta om datorn
  • Kontrollera kablage och starta om datorn på nytt

Om skärmen fortfarande inte reagerar vid tryck är du välkommen att kontakta vår support.