Testa följande:

  • Kontrollera pappret
  • Starta om datorn
  • Stäng av och slå på skrivaren, sedan starta om datorn igen

Om inget av ovanstående fungerar är du välkommen att kontakta vår support.