Tryck med small sticka i hålet mitten av vita ramen under iPaddisplay (iPad bör vara i kioskläge, se Problem: iPad låst i guidad åtkomst). Tryck på ’Inställningar’ på hemskärmen. I övre vänster del tryck på ’Wi-Fi’. På höger sida visas samtliga trådlösa nätverk iPaden kan hitta. Framför det trådlösa nätverket som iPaden är ansluten mot finns en blå bock. (I de flesta fall heter nätverket något med Q-channel om inte nätverket tillhör butik/kontor, rådfråga interna IT-supporten).