Projektbeskrivning

Kundcase Lisa Elmqvist

Lisa Elmqvists kunder kan ta en digital kölapp på vägen till butiken i sin smartphone.

Kunden scannar en QR-kod vid första tillfället och får då upp en länk med information om beräknad kötid och antal väntande i kö. Där kan kunden även välja att ta en kölapp direkt för att sedan bli aviserad om när kön matas fram och när det snart är dags att bli betjänad.

QR-kodens länk finns sedan kvar för framtida besök.