Projektbeskrivning

Kundcase ICA Maxi

Kösystemet finns i förbutiken samt i delikatessdisken.

Kunden som kommer till förbutiken på ICA MAXI möts av en iPad som hanterar olika typer av köer såsom post, övriga ärenden och ATG spel.

Layouten på iPaden förändras under dagen beroende på vilka typer av köer som uppstår under olika tidpunkter, detta för att hantera köerna så effektivt som möjligt och korta väntetiderna maximalt så att kunderna får snabb service.

Ovanför varje kassa sitter en LCD skärm eller SmartTV som visar information om aktuellt könummer. I delikatessdisken är kösystemet och layouten anpassat för att hantera kötyper såsom Kött, Färdigmat och Delikatess. Systemet är även förberett för dynamiska köer.

I några butiker använder personalen iPad för köhantering och information om väntetider. Butikerna använder även q-channel statistik för resursplanering. Butikerna använder sina vanliga kassakvittorullar till kösystemet vilket innebär en stor besparing i kölappskostnader.