Projektbeskrivning

Kundcase Urban Deli

Den smarta lösningen q-cloud från Q-channel på restaurang Urban Deli optimerar utnyttjandet av restaurangens resurser samtidigt som kunderna kan nyttja väntetiden på ett meningsfullt sätt. 

Inom restaurangbranschen är ett av de mera utmanande problemen hur man skall maximera utnyttjandet av restaurangens resurser, platser och måltider, så att restaurangen serverar så många kunder som är möjligt under högfrekvent efterfrågan, när efterfrågan är större än tillgången på platser.

Problemet innebär att en kösituation uppstår där kunderna ombeds vänta på sin tur vilket leder till onödig irritation bland gäster, samt att restaurangen kan förlora kunder. Detta samtidigt som det kan finnas lediga platser i restaurangen. 

Det är problematiskt för restauranger att hantera bokningar av bord för olika storlek på sällskap vid olika tidpunkter och allt mera sällan finns möjlighet att boka bord på restaurang i förväg. 

Situationen blir den att restaurangbesökarna får vänta till dess att det bli ett ledigt bord. Väntan kan i många fall bli lång då utbudet är begränsat och efterfrågan är stor. Dessutom kan inte restaurangen erbjuda plats till kunderna i turordning då de ofta består av olika stora sällskap. 

På Urban Deli har man följande lösning på problemet: 

Kunden skannar en QR-kod när de kommer till restaurangen och får då en länk, se bilden bredvid, där namn och mobilnummer anges samt hur stort sällskap man är. Kunden erhåller därefter ett sms med texten: “Din köplats till Taket på Urban Deli Sveavägen är nu registrerad. Du får ett SMS när det är ca 15 minuter kvar tills det är din tur. Det går inte att svara på detta SMS. Välkommen till baren så länge du väntar!”

Personalen på Urban Deli har samtidigt en länk där de ser alla kunder/sällskap som registrerat sig samt hur många de är i resp. sällskap. Dessutom visas väntetiden för resp sällskap. 

Personalen kan sedan välja sällskap med hänsyn till de antal platser som efterhand blir lediga och med hänsyn till hur länge sällskapet har väntat.  

Personalen väljer lämpligt sällskap varvid ett sms går iväg till det sällskap det gäller, ett sms medtexten: “Nu återstår ca 15 minuter tills din tur att åka upp på Taket. Välkommen till hissen och visa upp ditt SMS för värden/värdinnan! “

q-cloud från Q-channel löser på ett smidigt sätt köproblematiken för restaurangen. 

Till detta kommer den statistik som med automatik genereras i systemet där en rapport via mail skickas påföljande dag innehåller information om antal gäster, antal sällskap, när de kom under dagen samt hur många utländska sällskap etc. En mycket bra information för planeringsarbetet med personal. 

Uppstart och driftsättning av q-cloud kräver en minimal insats, inga fysiska enheter behöver installeras, inga installationskostnader. Kostnader endast vid utnyttjandet. 

q-cloud kommer efterhand att rullas ut till de större restaurangerna i våra storstäder där man upplever och vill lösa ovanstående problem.