Projektbeskrivning

Kundcase Sparbanken Rekarne

Syftet med kösystemet är att kombinera ett personligt bemötande med att samtidigt klara en bra och informativ köhantering och dessutom slippa skriva ut kölappar på papper. Detta genom att använda mobiler/ smartphones, och iPads där en digital kölapp laddas inklusive köinformation såsom väntetid och kölängd. Kösystemet blir då även en kanal för att sända information och meddelanden till kunderna som väntar, en naturlig integration med digital signage. 

Kunden meddelar sitt ärende och får sitt könummer i sin smartphone alternativt på en utlånad surfplatta/smartphone (ett bra sätt att återanvända gamla enheter). Kunden får en länk på sin smartphone/iPad som visar könummer, antal väntande samt beräknad väntetid. 

Personalen får avisering om vilket typ av ärende som inkommit så att rätt personal han hjälpa kunden och på så sätt få en matchning mellan kundens behov och personalen kompetens, vilket ger en effektivare och bättre service. 

När banktjänstemannen markerar ett visst ärende meddelas det könummer och den surfplatta/smartphone som har motsvarande nummer aviseras genom signal och/eller vibration. 

Kund som kommer till banken och har bokat möte med en banktjänsteman behöver inte kontakta receptionsdisken utan kan istället via en iPad, placerad på en pulpet i entrén, registrera att hen ankommit genom att klicka på ikonen? Förbokat möte? som då visar avdelningar och namnen på de banktjänstemän som är närvarande och i tjänst.