Projektbeskrivning

Kundcase Bilmetro

Kunden som kommer till serviceavdelningen på Bilmetros butiker som använder Q-channel möts av en iPad som hanterar olika typer av köer.

Kunden klickar på det bilmärke som ärendet avser, alternativt väljer annat ärende reservdelar eller skadeverkstad, detta för att hantera köerna så effektivt som möjligt och korta väntetiderna maximalt för snabb service. 

Q-channel kösystem anpassas också ofta, som i det här fallet till kundens inredning och design. Layouten är anpassad enligt Bilmetros grafiska profil. 

Lösningen bygger på standardprodukter såsom iPad för kölapp samt SmartTV för kövisning och information. Systemet är mycket enkelt att montera och Bilmetro har själva monterat enheterna och startat upp systemet.