Projektbeskrivning

Q-channel levererar framtidens lösningar för kösystem i Telenors konceptbutik i Täby.

Telenor har valt flera nya funktioner i våra kösystemlösningar som ger upplevelsen av att inte stå i kö. Digital kölapp, möjlighet att pausa kölappen, wifi lösenord på kölappen, bli aviserad och kunna göra annat under tiden man står i kö är några exempel på lösningar som ska ge kunderna en positiv upplevelse i samband med besöket hos Telenor.

I konceptbutiken lanseras även en bokningskalender för företagskunder och som är väl integrerad med övriga kösystemet. Bokningskalendern finns integrerad på Telenors hemsida.

Kösystemet har även en integration till Telenors CRM system för en smidig kunduppföljning.

Q-channel verkar för lösningar där upplevelsen av kö elimineras och kötiden nyttjas på ett meningsfullt sätt, samt att våra lösningar möjliggör förbättrad resursplanering, vilket i sin tur leder till minskade kostnader och ökad försäljning. Lösningarna utvecklas i nära samverkan med kunderna

Lösningen för Telenor bygger på molntjänsten q-cloud där varje butik har en köpulpet med iPad installerad. Personalen sköter köhanteringen via länkar på sina datorer. Könummervisning till kunderna sker integrerat i Telenor´s befintliga lösning för Digital Signage. 

Q-channel´s molnbaserade lösning q-cloud som integreras med smartphone´s, surfplattor och hemsidor ger möjlighet att styra och minimera köandet i Telenors butiker och på så sätt få nöjdare kunder och personal. 

Systemet genererar även statistik i form av en daglig mailrapport samt även en webbaserad statistik och översikt över samtliga butiker vilket underlättar för planering. 

Genom att samtliga butiker använder systemet får Telenor en samlad överblick över kundflöden och resursplanering. 

Telenor har även möjlighet att använda sig av q-cloud´s olika tilläggstjänster såsom digital kölapp i smartphone, SMS avisering, ärendematchning för serviceärenden och ordernummer vilket även ger möjlighet till interaktion med kunden. Med q-cloud´s API är det även enkelt att integrera med kundens affärssystem.